VUL ONDERSTAAND FORMULIER IN ALS U DE AANKOOP WILT ANNULEREN:

 

https://static.mijnwebwinkel.nl/winkel/SPILSPORT/files/nl_nl_1_Herroepingsrecht-generator-nFwleHjg-QjcGKDWM.pdf

 

Het herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

Gedurende deze termijn kunt u datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals u dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kunt u het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heeft u meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij u daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u, of een door u aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen.

Als u in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld, verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u het laatste product of onderdeel heeft ontvangen.

Op het moment dat u met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kunt u het product binnen uiterlijk 14 dagen aan ons retourneren, inclusief een mededeling, zoals het ingevulde modelformulier dat u een beroep doet op uw herroepingsrecht, naar:

Sport-enkeepersshop Bouwerweg 4 6369 GB Simpelveld

Wij verzoeken u het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Terugbetaling

In geval van een herroeping ontvangt u alle betalingen, inclusief leveringskosten voor de heenzending, zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 14 dagen nadat u heeft aangegeven gebruik te willen maken van het herroepingsrecht, terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel waarmee u betaald heeft, tenzij u een andere methode met ons afspreekt.

U draagt zelf de kosten voor de retourzending.

Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor:

 Producten die naar uw specificatie gemaakt zijn, zoals Sportartikelenmet bedrukking.

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Aan Sport-enkeepersshop Bouwerweg 4 6369 GB Simpelveld

sport-enkeepersshop@home.nl

- Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende

de koop van de volgende goederen:

- Besteld op(*)/Ontvangen op(*) :

- Naam/Namen consument(en) :

- Adres consument(en) :

- Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

- Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is